เว็บไซต์

เว็บนี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2010 โดยมีชื่อแรกว่า JEEZJAZ.COM ซึ่งเปิดในรูปแบบใต้ดินคือ แจกหนังแจกเพลงมีสมาชิกราวๆ 5,000 คน และต่อจากนั้นเว็บถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็น IKYZAA.COM ด้วยเหตุปัญหาบางประการจึงทำการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด และเปลี่ยนรูปแบบเว็บเป็นเว็บไซต์แนววาไรตี้

ทำไมต้องไอคีซ่าด้วย ?

I K Y Z A A = ไอคีซ่า หลายคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร จริงๆแล้วมันก็คือ I KNOW YOU ZAA

ทุนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยหลักๆมาจาก ค่าโฆษณาต่างๆบนเว็บ 10% และทุนส่วนตัวเจ้าของเว็บอีก 90%

รายได้ของเว็บไซต์

เว็บไซต์ IKYZAA.COM มิได้แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น